Treasurystatuut

Treasurystatuut

Schoolbesturen die worden gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap moeten deze gelden (rijksvergoedingen) inzetten voor het onderwijs. Door de verschillende momenten van ontvangst van de subsidie, het realiseren van uitgaven en het exploitatieresultaat, ontstaan er (tijdelijke) overtollige liquide middelen of een tijdelijk tekort. ‘Treasury’ is het sturen en beheersen van, verantwoorden over en toezicht houden op de financiële posities en financiële stromen en de hieraan verbonden risico’s.

Wettelijk verplicht

In de Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten OCW uit 2016 heeft het Ministerie de regels vastgelegd rondom treasury van de door haar gefinancierde instellingen. Schoolbesturen zijn verplicht een treasurystatuut te hanteren waarin zij hun treasurybeleid en geldende regels nader uitwerken.

Wij hebben voor u een artikel geschreven over de eisen die gesteld worden aan het treasurystatuut. Dit kunt u hieronder downloaden.

Download artikel

Download het artikel over het treasurystatuut:
‘Regeling Beleggen, lenen en derivaten – omgaan met de verplichtingen rondom treasury’. 

Hulp bij uw treasurystatuut

Wilt u uw treasurystatuut laten actualiseren of toetsen of hierover verder van gedachten wisselen?
Of wilt u meer weten over de administratieve effecten van schatkistbankieren voor uw organisatie?

Neem dan contact op met uw vaste financieel adviseur bij Dyade.

Deel dit bericht

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x