Uw partner in Finance & HR

Verzuimbeheersing

Verzuimbeheersing

De ziekteverzuimpercentages zijn in het afgelopen jaar gestegen, ook in het onderwijs. Verzuim kost geld, geeft onrust binnen de school, bemoeilijkt het geven van onderwijs aan de kinderen en beperkt de mogelijkheden van het voeren van goed personeelsbeleid. Daarbij komt dat de verantwoordelijkheid voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid steeds meer wordt afgewenteld op werkgevers. Dit brengt de nodige financiële risico’s met zich mee.

Het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim is voor veel schoolorganisaties een belangrijke doelstelling. Dyade Advies heeft de kennis en kunde om hieraan positief bij te dragen.

Integraal Personeelszorgsysteem (IPZ)

Dyade Advies handelt vanuit een eigen visie op het voorkomen en aanpakken van verzuim, het Integraal Personeelszorgsysteem (IPZ). Dit systeem is gebaseerd op het samennemen van een aantal systeem- en mensgerichte theorieën over verzuim en biedt Dyade en haar klanten een denkkader en instrumentarium voor analyse, voorkomen en aanpak van verzuim en bevorderen van werkplezier.

IPZ richt zich op de vitaliteit van alle personeelsleden, ziek of niet ziek. Bevlogenheid en werkplezier is essentieel om het werk blijvend te kunnen doen en is de bepalende factor in het voorkomen van veel uitval door ziekte.

De verzuimbeheersingsspecialisten van Dyade werken inmiddels jaren vanuit het denkkader Integraal Personeelszorgsysteem. IPZ heeft daarbij bewezen resultaten op te leveren en het ziekteverzuim met procentpunten, blijvend, te verlagen. Daarnaast kent Dyade de wetten, regels en ingangen die nodig zijn om een verzuimproces goed te begeleiden en, wanneer mogelijk, de duurzame terugkeer van uw medewerker te bevorderen. Dyade Advies draagt graag haar kennis en ervaring aan u over in de bijeenkomst verzuimbeheersing en arbeidsongeschiktheid onderwijs.

Ondersteuning door Dyade

Lees meer over aanvraag ontslag in onderstaand artikel: Procedure aanvraag ontslagvergunning UWV bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Handreiking verzuimbeheersing en arbeidsongeschiktheid 2023 downloaden. 

Cursus verzuimbeheersing en arbeidsongeschiktheid op 6 november 2023. à Verzuimbeheersing en arbeidsongeschiktheid – Dyade.nl

Meer weten over ons volledige aanbod op het terrein van verzuimbeheersing en kosteloos te downloaden instrumenten? 
Kijk op: 
Aanbod integrale personeelszorg (IPZ)

Contact

Vragen op het gebied van verzuimbeheersing, arbeidsongeschiktheid en Integrale Personeelszorg? Neem dan gerust contact met ons op.

Deel dit bericht

Wij helpen u graag

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x