Verzuimbeheersing

Verzuimbeheersing

Binnen het onderwijs is veel aandacht voor het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim. Dat is ook logisch, verzuim kost geld, geeft onrust binnen de school, bemoeilijkt het geven van onderwijs aan de kinderen en beperkt de mogelijkheden van het voeren van goed personeelsbeleid. Daarbij komt dat de verantwoordelijkheid voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid steeds meer wordt afgewenteld op werkgevers zodat u op dit terrein de nodige financiële risico’s loopt. Daarbij loopt u op dit terrein de nodige financiële risico’s.

Het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim is voor veel schoolorganisaties een belangrijke doelstelling. Dyade Advies heeft de kennis en kunde om hieraan positief bij te dragen.

Integraal Personeelszorgsysteem (IPZ)

Dyade Advies handelt vanuit een eigen visie op het voorkomen en aanpakken van verzuim, het Integraal Personeelszorgsysteem (IPZ). Dit systeem is gebaseerd op het samennemen van een aantal systeem- en mensgerichte theorieën over verzuim en biedt Dyade en haar klanten een denkkader en instrumentarium voor analyse, voorkomen en aanpak van verzuim en bevorderen van werkplezier.

IPZ richt zich op de vitaliteit van alle personeelsleden, ziek of niet ziek. Bevlogenheid en werkplezier is essentieel om het werk blijvend te kunnen doen en is de bepalende factor in het voorkomen van veel uitval door ziekte.

De verzuimbeheersingsspecialisten van Dyade werken inmiddels jaren vanuit het denkkader Integraal Personeelszorgsysteem. IPZ heeft daarbij bewezen resultaten op te leveren en het ziekteverzuim met procentpunten, blijvend, te verlagen. Daarnaast kent Dyade de wetten, regels en ingangen die nodig zijn om een verzuimproces goed te begeleiden en, wanneer mogelijk, de duurzame terugkeer van uw medewerker te bevorderen. Dyade Advies draagt graag haar kennis en ervaring aan u over in de bijeenkomst verzuimbeheersing en arbeidsongeschiktheid onderwijs.

Cursus verzuimbeheersing en arbeidsongeschiktheid

Dyade draagt graag haar kennis en ervaring aan u over. In de online cursus verzuimbeheersing komen verschillende onderwerpen rondom verzuimbeheersing in het onderwijs aan bod zoals:

  • Theoretisch kader achter de (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers
  • De psyche van de zieke medewerker
  • Stapsgewijze behandeling van de Wet verbetering Poortwachter met nuttige tips per onderdeel
  • Hoe te handelen als UWV in beeld komt en het beoordelingskader UWV
  • Ontslag wegens langdurige ziekte, de opties
  • Verzuim en Corona en het aanvullend beoordelingskader UWV

Tijdens de cursus krijgt u handvatten die u direct in kunt zetten op de werkvloer.

De cursus wordt  gegeven door Wilma Rijndorp samen met Bertine Heijink.

De cursus vindt digitaal plaats, door het gebruik van een cameraopstelling wordt de interactie tussen de cursusleider en deelnemers mogelijk en streven wij ernaar zover dat kan een interactief programma aan te bieden.

Kosten: €198,- per deelnemer (er wordt voor scholing geen BTW berekend)
Doelgroep: Bestuurders, directeuren, leidinggevenden en P&O adviseurs in het voortgezet en primair onderwijs. Verzuimbeheersing

Op locatie

Wist u dat wij de bijeenkomst ook bij u op locatie kunnen verzorgen? Bijvoorbeeld voor alle leidinggevenden binnen uw organisatie die casemanager zijn van hun zieke medewerkers. In dat geval betaalt u niet per deelnemer, maar voor de tijdsinzet van de adviseurs. Dit kan voor grotere groepen erg voordelig zijn.

Ondersteuning door Dyade

Hier kunt u de herziene versie van het handboek verzuimbeheersing en arbeidsongeschiktheid downloaden. 
Handreiking Ziekteverzuim 2021.pdf

Wilt u als eerst het handboek via de mail ontvangen? Laat dit dan even weten aan Bertine Heijink via bertine.heijink@dyade.nl.

Meer weten over ons volledige aanbod op het terrein van verzuimbeheersing en kosteloos te downloaden instrumenten? 
Kijk op: Aanbod integrale personeelszorg (IPZ)

Contact

Heeft u vragen op het gebied van verzuimbeheersing, arbeidsongeschiktheid en Integrale Personeelszorg? Neem dan direct contact met ons op.

Wij helpen u graag

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x