Uw partner in Finance & HR

Externe functionaris gegevensbescherming

Externe functionaris gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming schrijft voor dat organisaties als schoolbesturen een eigen functionaris gegevensbescherming moeten hebben. Het zelf in dienst nemen is niet voor alle schoolorganisaties haalbaar of wenselijk.

Dyade biedt u de mogelijkheid een onafhankelijke functionaris gegevensbescherming in te huren. De externe functionaris gegevensbescherming van Dyade voldoet aan de vereisten inzake kennis en inzicht inzake privacywetgeving en informatiebeveiliging, is zeer bekend met de organisatie van het onderwijs en heeft de vaardigheden om binnen uw organisatie de taken van de functionaris gegevensbescherming te vervullen. Voor de wettelijke taken verwijzen wij u graag naar bijgevoegd kader.

Daarbij acteert onze externe functionaris gegevensbescherming onafhankelijk ten opzichte van de verwerkingsorganisatie (de administratie) en van eventuele activiteiten die binnen uw organisatie plaatsvinden als gevolg van ons aanbod voor de Privacy Risico scan. Wij zullen dat met u bevestigen in een overeenkomst.

Kader Wettelijke taken Functionaris Gegevensbescherming, artikel 39 van de AVG

Ons aanbod

Wij bieden een externe functionaris gegevensbescherming die:

  • Adviseert over de data protection impact assessment/audits;
  • Informatie verzamelt en persoonsgegevensverwerkingen analyseert;
  • Toezicht houdt op het beleid van u met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (inclusief verdeling verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van de medewerkers);
  • Jaarlijks een rapportage van de stand van zaken opstelt en adviseert over een aanpak;
  • Telefonische ondersteuning aan medewerkers biedt;
  • Schriftelijk advies verstrekt, gevraagd en ongevraagd, bij aanschaf van nieuwe digitale systemen voor gegevens beheer (wettelijke verplichting);
  • Adviseert over de aanpak in geval van datalekken;
  • Optreedt als contactpersoon Autoriteit Persoonsgegevens;
  • Overleg (inclusief reistijd) met de directeur/bestuurder (of in plaats daarvan en in overleg met de directeur/bestuurder met een werkgroep als er sprake is van specifieke aandachtspunten of een nieuw aan te schaffen verwerkingssysteem) over bovengenoemde zaken.

Bovenstaand abonnement kunnen wij u aanbieden vanaf €340,- per maand ex btw (tariefstelling eenpitters).

U kunt met ons afspreken dat de externe functionaris gegevensbescherming meer taken oppakt dan in het abonnement zijn overeengekomen, bijvoorbeeld klachtafhandeling, het opstellen en/of bijhouden van het verwerkingsregister, het opstellen van procedures voor datalekken, een gedragscode, een privacyreglement. Of het deelnemen als adviseur in een werkgroep die besluit over de aanschaf van een nieuwe verwerkingssysteem, het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomsten en dergelijke.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem contact op met Dyade.

Deel dit bericht

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x