Externe functionaris gegevensbescherming

Externe functionaris gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat organisaties als schoolbesturen een eigen functionaris gegevensbescherming (FG) moeten hebben. Het zelf in dienst nemen is niet voor alle schoolorganisaties haalbaar of wenselijk.

Dyade biedt scholen voor PO, VO, samenwerkingverbanden en kinderopvangorganisaties de mogelijkheid een FG in te huren. Daarbij trekt Dyade bij het beschermen van informatie en persoonsgegevens al jaren samen op met Privacy op School. Vanaf 1 april 2024 zijn Dyade en Privacy op School samenwerkingspartners op het terrein van Informatiebeveiliging en privacy (IBP). De werkzaamheden zijn vanaf laatstgenoemde datum voor het waarborgen van de continuïteit ondergebracht bij Privacy op School. Dyade blijft het aanspreekpunt waar het gaat om het opvolgen van uw vraag naar een Functionaris Gegevensbescherming (FG), Privacy Officer (PO) of andere vorm van privacy dienstverlening.

Privacy op School bestaat uit een enthousiast team van FG-ers en privacy-adviseurs met zowel een juridische als een informatie- en onderwijskundige achtergrond. Zo biedt Dyade niet alleen de mogelijkheid voor u een onafhankelijke FG of PO in te huren, maar kunt u zich via Dyade bij Privacy op school ook aanmelden voor een DPIA, een bewustzijn sessie voor de medewerkers van uw school, het verzorgen van IBP opleidingen, webinars of e-learning.

  • Maandelijks ontvangt u van Privacy op School een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen op het gebied van privacy in het onderwijs.
  • Privacy op School is aangesloten bij het Nederlands Genootschap van FG-ers en heeft het initiatief genomen voor een klankbordgroep onderwijs. Vanuit de klankbordgroep vindt afstemming plaats met de Autoriteit Persoonsgegevens en PO- en VO-raad.
  • Privacy op School verleent juridische ondersteuning voor de PO en VO-raad.
  • Privacy op School hanteert eerlijke prijzen, biedt kwaliteit in de dienstverlening en is een van de twee raamcontractanten bij SIVON.

Contact

Wilt u meer informatie,  heeft u een specifieke vraag of wenst u een persoonlijk contact met ons of rechtstreeks met Privacy op School? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Deel dit bericht

Wij helpen u graag

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x