Uw partner in Finance & HR

Beloning (directeur-)bestuurder (WNT)

Beloning (directeur-)bestuurder (WNT)

In de cao bestuurders funderend onderwijs is de Wet Normering Topinkomens (WNT) geïntegreerd waardoor de salarisschalen corresponderen met de WNT klassen die vastgesteld zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Dit maakt inschalen van een bestuurder makkelijker. De B (bezoldigings-) klasse kan immers op basis van objectieve criteria vastgesteld worden.

Maar daarna wordt het lastiger. De cao bestuurders maakt geen gebruik meer van treden in een schaal. De salarisschalen die gehanteerd worden hebben een minimum- en maximumbedrag waarin de bestuurders moeten worden ingepast. Welke bedrag dan passend is voor de specifieke situatie van een bestuur en bestuurder moet een toezichthouder zelf bepalen.

Dyade Advies ondersteunt toezichthouders bij het bepalen van een passende bezoldiging voor de bestuurder. Hierbij houden wij rekening met de bezoldiging van de bestuurder op basis van complexiteit van de organisatie en gegevens als ervaring van de bestuurder. Hierbij nemen wij ook zaken als onkosten- en reiskostenvergoedingen mee. Om goed zicht te hebben wat het netto voor de bestuurder betekent en wat de werkgeverslasten van de toezichthouder kunnen zijn voegen wij pro forma berekeningen toe.

Met deze informatie heeft de toezichthouder de informatie in handen om een weloverwogen besluit te nemen. De bezoldiging van de bestuurder geldt voorts veelal 1 tot 3 jaar.

Beoordeling bestuurder

Dyade advies ondersteunt ook door een beoordelingssysteem te koppelen aan een mogelijke groei in bezoldiging van de bestuurder binnen de vastgestelde B klasse. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Beoordeling (directeur-) bestuurder.

Overzicht Vergelijk CAO Primair Onderwijs 2023-2024 en CAO Bestuurders funderend onderwijs 2023

We hebben voor u ook het overzicht ‘Vergelijk CAO Primair Onderwijs 2023-2024 en CAO Bestuurders funderend onderwijs 2023’ gemaakt dat u hieronder gratis kunt downloaden.

 

WNT-scan

Via Dyade kunt u een scan Wet Normering Topinkomens (WNT) laten uitvoeren.

Aan iedere B klasse is een maximuminkomen verbonden. Indien dit maximuminkomen wordt overschreden, zal uw accountant bij de jaarrekening hier een opmerking over plaatsen en zal een correctie moeten plaatsvinden. Het beloningsbeleid is een verantwoordelijkheid van de werkgever, voor de bestuurder is dat de toezichthouder. Om u hierbij te ondersteunen signaleren wij, op basis van prognoseberekeningen gedurende het kalenderjaar, of een overschrijding van de bij ons voor u bekende norm te verwachten is bij een of meerdere werknemers. Deze prognoseberekening is vooruitlopend op de definitieve vaststelling van het ontvangen salaris na afloop van het jaar bij de controle op uw jaarrekening. Mocht hier behoefte aan bestaan dan kunnen wij u adviseren welke maatregelen u in dit kader kunt nemen.

Even sparren

Wilt u even sparren over de mogelijkheden of heeft u vragen, neem dan contact op met Wilma Rijndorp (06-25490300),  wilma.rijndorp@dyade.nl) of onze juristen mr. Bianca Brouwer (06-14 48 81 68, bianca.brouwer@dyade.nl of mr. Erik Bal via erik.bal@dyade.nl.

Deel dit bericht

Wij helpen u graag

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x