Beloning (directeur-)bestuurder (WNT)

Beloning (directeur-)bestuurder (WNT)

In de cao bestuurders funderend onderwijs is de Wet Normering Topinkomens (WNT) geïntegreerd waardoor de salarisschalen corresponderen met de WNT klassen die vastgesteld zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

De WNT maakt inschalen van een bestuurder makkelijker. De bezoldigingsklasse kan immers op basis van objectieve criteria vastgesteld worden.

Daarna kan het lastiger worden. De cao bestuurders maakt geen gebruik meer van treden in een schaal. De salarisschalen die gehanteerd worden hebben een minimum- en maximumbedrag waarin de bestuurders moeten worden ingepast. Welke bedrag dan passend is voor de specifieke situatie van een bestuur en bestuurder moet een toezichthouder zelf bepalen. Het gaat dan zowel om het salaris bij benoeming als om de mate waarin dit in de loop van de jaren kan stijgen en mogelijke variabele beloning op grond van resultaat afspraken. Daarbij kan ook worden gekeken naar de voorwaarden aan de hand waarvan die stijging kan plaatsvinden en onder welke voorwaarden een variabele beloning wordt toegekend. Tot die voorwaarden kunnen de resultaten van een beoordeling behoren.

Dyade Advies ondersteunt toezichthouders bij het bepalen van een passende bezoldiging voor de bestuurder. Hierbij houden wij rekening met de bezoldiging van de bestuurder op basis van complexiteit van de organisatie en gegevens als ervaring van de bestuurder. Hierbij nemen wij ook zaken als onkosten- en reiskostenvergoedingen mee. Om goed zicht te hebben wat het netto voor de bestuurder betekent en wat de werkgeverslasten van de toezichthouder kunnen zijn voegen wij pro forma berekeningen toe.

Met deze informatie heeft de toezichthouder de informatie in handen om een weloverwogen besluit te nemen. Over de bezoldiging van de bestuurder moeten afspraken worden gemaakt die gelden voor de gehele looptijd van de arbeidsovereenkomst.

In de praktijk komt het ook voor de directeur/bestuurders van een werkgever worden bezoldigd naar de cao Primair of Voortgezet Onderwijs. Voor deze functionarissen wordt de bezoldiging vastgesteld op basis van de functiebeschrijving en waardering. De schalen die gevolgd worden zijn de reguliere schalen in deze cao’s. Ook het doorlopen van de schaal is geregeld in de cao of in het beloningsbeleid dat de werkgever kan hebben vastgesteld.

In tegenstelling tot de cao bestuurders funderend onderwijs is er voor het vaststellen van de bezoldiging geen directe link met de WNT. Van belang is het dan ook dat nadrukkelijk wordt gecontroleerd dat de norm uit de WNT niet wordt overschreden.

Beoordeling bestuurder

Dyade advies ondersteunt ook door een beoordelingssysteem te koppelen aan een mogelijke groei in bezoldiging van de bestuurder binnen de vastgestelde B klasse. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Beoordeling (directeur-) bestuurder.

Overzicht Vergelijk CAO Primair Onderwijs 2023-2024 en CAO Bestuurders funderend onderwijs 2023

We hebben voor u ook het overzicht ‘Vergelijk CAO Primair Onderwijs 2023-2024 en CAO Bestuurders funderend onderwijs 2023’ gemaakt dat u hieronder gratis kunt downloaden.

 

WNT-scan

Via Dyade kunt u een scan Wet Normering Topinkomens (WNT) laten uitvoeren.

Aan iedere bezoldigingsklasse is een maximuminkomen verbonden. Indien dit maximuminkomen wordt overschreden, zal uw accountant bij de jaarrekening hier een opmerking over plaatsen en zal een correctie moeten plaatsvinden. Het beloningsbeleid is een verantwoordelijkheid van de werkgever, voor de bestuurder is dat de toezichthouder. Om u hierbij te ondersteunen kunnen wij, op basis van prognose gedurende het kalenderjaar, berekenen of een overschrijding van de bij ons voor u bekende norm te verwachten is bij een of meerdere werknemers. Deze prognose is vooruitlopend op de definitieve vaststelling van het ontvangen salaris na afloop van het jaar bij de controle op uw jaarrekening. Mocht hier behoefte aan bestaan dan kunt deze berekening laten maken en kunnen wij u eventueel adviseren welke maatregelen u in dit kader kunt nemen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of heeft u vragen, neem dan contact op met één van onze adviseurs. Hieronder treft u hun gegevens aan.

Deel dit bericht

Wij helpen u graag

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x