logodef

Goed bestuur draagt bij aan goed onderwijs en dat is in het belang van leerlingen, ouders en medewerkers. Voor goed bestuur heb je goede bestuurders en goede toezichthouders nodig. Goede toezichthouders stellen steeds de vraag: 'Doen we de goede dingen, doen we de dingen goed en hoe weten we dat?' Om antwoord te vinden op deze vragen is niet alleen kennis en inzicht vereist. Belangrijk is de juiste houding en gedrag: een scherpe, positief-kritische opstelling en goede communicatie.

Dyade adviseert en ondersteunt besturen en toezichthouders in het PO en VO hierbij. Omdat het aantal opdrachten snel groeit, heeft Dyade een Governanceloket geopend. Hier kunt u terecht voor:

1. Helpdesk (o.a. vragen over kwesties of problemen)
2. Advies & ondersteuning
3. Scholingsaanbod voor Besturen en Raden van Toezicht
4. Coaching

Het Governanceloket bestaat uit een team van specialisten:

 Governance Team

 

Voor meer informatie over deze onderwerpen of een offerte kunt u contact opnemen met Clemens Geenen, de coördinator van het Governanceloket. Hij is te bereiken via 06-21210234 of clemens.geenen@dyade.nl. Ook kunt u uw vraag stellen via het online governanceloket formulier.