Uw partner in Finance & HR

Cursussen en Advies MR & GMR

Cursussen en Advies MR & GMR

Dyade ziet de (G)MR en de Raad van Toezicht als de constructief kritische gesprekspartners van het bestuur. Met zijn drieën zorgen ze samen voor goed bestuur. Belangrijk hierbij is dat ieder zijn rol goed oppakt en invult, maar ook dat er een goed samenspel is. Goed bestuur is echter geen doel op zichzelf, maar dient ten dienste te staan van goed onderwijs. Dat is ook de insteek van de cursussen.

Dyade biedt de volgende cursussen op locatie aan. Van elke cursus is een versie voor het PO en VO. In één avond bent u weer helemaal bij.

Nieuw in de (G)MR (basiscursus)

Deze cursus is bedoeld voor nieuwe leden die in één avond wegwijs gemaakt willen worden in de Wet medezeggenschap op scholen.
In deze cursus staan de volgende vragen centraal:

  • Wat zijn uw bevoegdheden?
  • Wat zijn uw rol, taak en functie?
  • Hoe gaat een MR of GMR in de praktijk te werk?

datum en locatie:
dinsdagavond 26 september 2023
investering: €85,- per persoon
trainer: Piet van Kesteren
aanmelden:
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Piet.van.Kesteren@dyade.nl

Als totale (G)MR de basiscursus op locatie volgen

Deze cursus is bedoeld voor de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden die als groep zich willen laten scholen en die in één avond wegwijs gemaakt willen worden in de Wet medezeggenschap op scholen.

In deze cursus staan de volgende vragen centraal:

  • Wat zijn uw bevoegdheden?
  • Wat zijn uw rol, taak en functie?
  • Hoe gaat een MR of GMR in de praktijk te werk?

datum en locatie: op locatie van de (G)MR, datum en tijd af te spreken
trainer: Piet van Kesteren
aanmelden: U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Piet.van.Kesteren@dyade.nl

Opfrissen van kennis

In deze cursus staan de volgende vragen centraal:

  • Wat zijn uw bevoegdheden en waarop moet u hierbij letten?
  • Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap?
  • Hoe komt u tot een effectievere MR of GMR? 

datum: dinsdagavond 19 september 2023 (één avond)
locatie: PM (0nline op verzoek)
investering: €85,- per persoon (bij minimaal 6 personen wordt deze bijeenkomst georganiseerd)
trainer: Piet van Kesteren
aanmelden: U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Piet.van.Kesteren@dyade.nl

Financiën en medezeggenschap

Hoe beoordeelt u als MR of GMR een begroting? Wat voor vragen kunt u stellen? Wat is de samenhang van de begroting met bestuursformatieplan, risicoanalyse en planning & control cyclus? Wat zijn uw bevoegdheden en rol bij deze onderdelen? Door deze cursus krijgt u inzicht in het financieel beleid van uw organisatie en weet u dit beleid beter te volgen.

datum: dinsdagavond 21 november 2023
locatie: PM 
investering: €85,- per persoon (bij minimaal 6 personen wordt deze bijeenkomst georganiseerd)
trainer: Piet van Kesteren of een gastdocent
aanmelden: U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Piet.van.Kesteren@dyade.nl

CAO en medezeggenschap

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen in de nieuwe CAO? Waar moet u op letten? Wat zijn uw bevoegdheden als MR of GMR? Na deze cursus weet u het gesprek hierover met uw bestuur of directie beter te voeren.

datum: PM (één avond)
locatie: PM (0nline op verzoek)
investering: €85,- per persoon
trainer: Piet van Kesteren
aanmelden: U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Piet.van.Kesteren@dyade.nl

Knipkaart advies & ondersteuning

Dyade heeft een knipkaart voor advies & ondersteuning, bijv. bij adviesaanvragen. Vragen kunnen per mail of telefoon worden gesteld. Elke knip staat gelijk aan 15 minuten. GMR en MR’en van hetzelfde schoolbestuur kunnen gebruikmaken van één en dezelfde knipkaart. Het aantal uren van de knipkaart wordt vooraf in overleg vastgelegd. Niet gebruikte knippen kunnen worden meegenomen naar het volgende jaar.

Contact

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden voor uw MR of GMR contact op met een adviseur van Dyade

Deel dit bericht

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x