Uw partner achter het primaire proces

Scholingsprogramma: Nieuw in het primair onderwijs

Scholingsprogramma: Nieuw in het primair onderwijs

Oplopende tekorten aan ervaren en kundige HR en Finance & Control professionals met onderwijskennis zorgen voor instroom van deze professionals uit diverse andere sectoren. Ook starten regelmatig directeuren en bestuurders zonder een achtergrond en ervaring in het onderwijs. Het scholingsprogramma van Dyade stelt deze professionals in staat om snel en goed de nieuwe functie vervullen. In het belang van het onderwijs.

HR- & F&C professionals, bestuurders en directieleden die nieuw zijn in het primair onderwijs kunnen binnen het aanbod bepalen welke onderwerpen voor hen interessant zijn. De Scholingsprogramma’s worden per regio / locatie gegeven. Desgevraagd maken wij aanbod op maat.

Het scholingsprogramma start met een algemene introductie in het onderwijs. Vervolgens kan gekozen worden uit bijeenkomsten op gebied van HR of F&C.

De cursussen worden gegeven door deskundige adviseurs met volop ervaring in het werkveld, die zij inbrengen ter ondersteuning van de leerstof. U krijgt handvatten die u direct kunt inzetten op de werkvloer.
Na elke bijeenkomst ontvangt u de presentatie en achtergrondinformatie, zodat teruggekeken kan worden op de lesstof.

Scholingsprogramma Finance & Control

Het scholingsprogramma voor F&C bestaat uit vier dagdelen en (na twee maanden) een terugkombijeenkomst:

 • Dagdeel 1: introductie onderwijs en instanties in het werkveld
 • Dagdeel 2: bekostiging: bekostigingsregels, vereenvoudiging bekostiging per 1 januari 2023, gevolgen van leerlingenstijging en leerlingendaling voor de bekostiging
 • Dagdeel 3: kosten: de begroting, kostenposten en Risicomanagement in het primair onderwijs
 • Dagdeel 4: zelfsturing in het onderwijs
 • Terugkombijeenkomst gebaseerd op vragen van de controller(s) bij de toepassing van het geleerde.

Optioneel kan er een dagdeel financiën en kinderopvang aan het programma toegevoegd worden.

Scholingsprogramma HR

Het programma voor HR bestaat uit zes dagdelen en (na twee maanden) een terugkombijeenkomst:

 • Dagdeel 1: introductie onderwijs en instanties in het werkveld
 • Dagdeel 2 en 3: cao PO
 • Dagdeel 4: verzuimbeheersing en arbeidsongeschiktheid in het onderwijs
 • Dagdeel 5: inzichten in ontwikkelingen onderwijs, hoe anticiperen daarop en ontwikkelen beleid, bijvoorbeeld om lerarentekorten tegen te gaan
 • Dagdeel 6: zelfsturing in het onderwijs

 • Terugkombijeenkomst gebaseerd op vragen bij de toepassing van het geleerde.

Data en kosten

De Scholingsprogramma’s worden per regio / locatie gegeven. Er zijn (nog) geen data vastgelegd voor de bijeenkomsten. Dit omdat wij graag met de potentiele deelnemers afstemmen wanneer het beste uitkomt en in welke regio. Desgevraagd maken wij aanbod op maat.

Kosten voor deelname per dagdeel zijn € 198,-.
Kosten voor deelname aan de vier dagdelen en terugkombijeenkomst van F&C cursus zijn € 900,-
Kosten voor deelname aan de zes dagdelen en terugkombijeenkomst van de HR cursus zijn € 1250,-
Indien niet alle dagdelen interessant voor u zijn, kunt u de prijs van te volgen dagdelen bij ons opvragen.

Contact

Heeft u interesse of vragen? Neem dan contact op met mevrouw drs W. Rijndorp-Kreft, manager en senior adviseur Dyade Advies.

Deel dit bericht

Uw contactpersoon

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x