Uw partner in Finance & HR

Subsidies, premiekortingen, regres, cofinanciering

Subsidies, premiekortingen, regres, cofinanciering

Voor veel medewerkers zijn er subsidiemogelijkheden of bestaat er recht op premiekorting. De kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid kunnen soms middels regres worden verhaald op een schuldige derde na een ongeval. Dyade brengt voor u dit soort zaken voor u in kaart via het onderzoeksrapport c.q. de quick SV-scan.

Het is samenvattend voor u zéér relevant om in de komende maanden

a. onderzoek te doen naar:

  • WGA eigen risicodragerschap in eigen beheer, privaat verzekeren of UWV
  • Wat de gevolgen zijn geweest voor uw organisatie van de samenvoeging WGA-vast en WGA-flex per 01-01-2017
  • ZW-flex eigen risicodragerschap in eigen beheer, privaat verzekeren of UWV
  • Voor de goede orde melden wij u dat indien u eigenrisicodrager wenst te worden voor de WGA er twee momenten zijn om het uittreden bij UWV te melden bij de belastingdienst. Uittreden per 1 juli 2017 is mogelijk bij een melding vóór 1 april 2017 en uittreden per 1 januari 2018 is mogelijk bij een melding uiterlijk op 1 oktober 2017.

b. Afhankelijk van uw situatie op basis van een quick SV-scan / Onderzoekrapport vast te laten stellen of verder onderzoek relevant is om premiereductie en subsidies zijn te realiseren voor uw organisatie. Er zijn vele punten die tijdens een dergelijk onderzoek aan de orde komen. Voorbeelden zijn:

  • Beschikking Werkhervattingskas 2017 (premies WGA en ZW)
  • Premievrijstellingen
  • No-Risk polis onderzoek: Personeel met een Arbeidshandicap (AGH)-, Structurele functionele beperking (Sfb)-, Wajong-, – status en uitkeringsgerechtigden 50+. Claim ziekengelden UWV.
  • Regresrecht

Klik hier om terug te gaan naar ‘Bespaar op premies sociale verzekeringswetten’.

Contact

Wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact op ons op.

Deel dit bericht

Wij helpen u graag

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x