Garantietoelage directiefuncties Primair Onderwijs

In het verleden kan bij de introductie van het nieuwe loongebouw een garantietoelage voor mensen in een directiefunctie zijn vastgesteld. Van een garantietoelage is sprake als het oorspronkelijke salarisuitzicht hoger was dan het maximum van de salarisschaal waar de medewerker nu naar wordt betaald.

Zolang betreffende medewerker nog niet de eindschaal zou hebben bereikt in het oude loongebouw, wijzigt de garantietoelage jaarlijks per 1 augustus vanwege de periodiek die dan veelal aan de orde zou zijn, maar ook als door een nieuwe cao de salarisbedragen wijzigen.  Het berekenen van de hoogte van de garantietoelage is specialistische materie. Indien de garantietoelages (weer) berekend moeten worden voor u in verband met de gewijzigde cao en u wenst hier ondersteuning bij, neem dan contact op met uw contactpersoon van Dyade Personeel. Deze kan dit als aanvullende dienstverlening voor u laten uitvoeren.

Deel dit bericht

Meer Nieuwsflits berichten

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x