Uw partner in Finance & HR

Bianca Brouwer

Profiel

Sinds 1998 werk ik als juriste Dyade bij en houd mij bezig met onderwijswet- en regelgeving en verzorg voor de aangesloten schoolbesturende juridische zaken. Vanuit de gedachte hoe je zelf als werknemer behandeld zou willen worden. Bij Dyade werken heeft niet alleen mijn praktijkervaring vergroot. Het heeft tevens bijgedragen aan het besluitvaardig en bemiddelend optreden en het oplossen van problemen. Klanten en collega’s omschrijven mij als deskundig, betrokken, analytisch, creatief en resultaatgericht.

Algemeen

Voor de aangesloten schoolbesturen en schoolleiders verzorg ik voornamelijk de juridische zaken op het gebied van arbeidsrecht en bestuursrecht, waaronder o.a. individuele ontslagzaken, afvloeiing en reorganisaties, begeleiding samenwerkingsverband in het kader van invoering passend onderwijs, verwijdering van leerlingen, klachtenprocedures van ouders en werknemers, procedures Participatiefonds, bezwaar en beroepsprocedures inzake beschikkingen Rijk en gemeente. Het verzorgen van workshop dossieropbouw en ontslagrecht.

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x