Uw partner in Finance & HR

Bestuur & toezicht

Bestuur & toezicht

De inrichting en invulling van het bestuur en toezicht is blijvend in ontwikkeling in het onderwijs. Denk in deze aan de discussie die al enige tijd wordt gevoerd over de bestuurlijke structuur van de samenwerkingsverbanden. Daarbij is de vraag aan de orde of de huidige bestuurlijke structuur, waarbij het toezicht op het samenwerkingsverband bestaat uit onderwijsbestuurders die ook afnemer zijn van de diensten van het samenwerkingsverband, wenselijk is en of de samenwerkingsverbanden niet als eigen entiteit moeten worden gezien en onafhankelijk toezicht moet worden ingericht.

Vast staat dat goed onderwijs vraagt om goed bestuur en toezicht.

Maar wat is goed bestuur en toezicht? Zelfs de codes goed bestuur onderkennen dat goed bestuur en toezicht niet te vatten is in regels of richtlijnen. Goed bestuur draait namelijk om cultuur, leiderschap, professionaliteit en normen en waarden.

Binnen onderwijsorganisaties bestaat een brede diversiteit in de wijze waarop het bestuur en toezicht is vormgegeven. Een scheiding tussen bestuur en toezicht is bij de wet verplicht, de wijze waarop dit wordt vormgegeven niet. Een one-tier model, two-tier model of gemandateerde functionaris; alle vormen komen voor binnen het onderwijs. Een diversiteit die ook aansluit bij de verschillen binnen de onderwijsorganisaties; van éénpitters tot landelijk opererende onderwijsinstellingen. Een ideaal model voor het vormgeven van bestuur en toezicht is er niet, elk model heeft zijn eigen voor- en nadelen en staat onder invloed van het krachtenveld waarin de onderwijsorganisatie zich bevindt.

Daarbij draait goed bestuur, zoals gezegd, om cultuuraspecten (vertrouwen, streven naar consensus, oog voor elkaars belangen, transparantie, openheid), leiderschap, professionaliteit en normen en waarden. En rolvastheid van de functionarissen. Als het binnen een schoolorganisatie op één van deze punten rammelt dan gaan de zaken niet goed, ongeacht volgens welk model de organisatie is ingericht.

De afgelopen jaren is veel aandacht geweest voor problemen bij de rolverdeling tussen toezichthouders en bestuurders. Toezichthouders geven aan te weinig zicht te hebben op de bedrijfsvoering en gaan, mede als gevolg van recente schandalen inzake toezichthouders, dichter op de bestuurder zitten. De bestuurder moet daardoor veel aandacht besteden aan (vragen van) de toezichthouders, wat ten koste gaat van de tijd die nodig is om sturing te geven aan de organisatie. Het gevolg is wederzijds onbegrip, soms zelfs conflicten, en te weinig aandacht voor waar de organisatie voor staat: goed onderwijs.

Dit kan anders.

Onze adviseurs zijn een gesprekspartner voor onderwijsinstellingen op het gebied van bestuur en toezicht en bieden u de integrale en duurzame oplossingen bij vraagstukken op het gebied van bestuur en toezicht. Wij ondersteunen u bij de inrichting van het bestuur en toezicht binnen uw organisatie en ook bij de rolverdeling en samenwerking binnen de gremia, tot aan conflictoplossing toe.

Inrichting bestuur & toezicht

  • In kaart brengen status quo bestuur en toezicht, analyse en advies
  • Procesbegeleiding bij structuuraanpassingen
  • Uitwerken kaders en wijzigingen (denk hierbij aan de invoering en wijzigingen van toezichtkader, managementstatuten en -contracten)
  • Begeleiding bij de vormgeving van het werkgeverschap van de bestuurder door toezichthouders
  • Trajectbegeleiding vormgeven strategisch agenda en daarbij behorende rapportage en verantwoording naar stakeholders

Samenwerking & rolverdeling

  • Trajectbegeleiding jaarlijkse zelfevaluatie bestuur en toezicht
  • Rolverdeling bestuur en toezicht analyse, advies en trajectbegeleiding, (her)inrichting verantwoordingscyclus bestuur en toezicht
  • Training en workshops met betrekking tot rolverdeling, vaardigheden en competenties
  • Conflictinterventie bestuur en toezicht

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Deel dit bericht

Wij helpen u graag

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x