Uw partner in Finance & HR

Procesbegeleiding

Procesbegeleiding

Samenwerken met anderen is belangrijker geworden vanwege de toenemende specialisaties in werkzaamheden van mensen. Niemand weet alles. Meestal weet men over een specifiek onderdeel heel veel en over andere onderdelen (veel) minder. Men heeft elkaar nodig om tot resultaat te komen. Daarbij spelen belangentegenstellingen een rol. Discussies worden ingewikkelder.

De (onafhankelijke) procesbegeleiders van Dyade zijn bedreven in het overzien van een situatie en het behapbaar maken van het vraagstuk zodat weloverwogen besluiten genomen kunnen worden door de beslissers. De activiteiten van de procesbegeleider gaan verder dan het onderzoeken van een probleem en het schetsen van een aanpak. Het daadwerkelijk oplossen van problematiek maakt onderdeel uit van de beleidsadvisering. Zo zal de procesbegeleider als onafhankelijk voorzitter optreden bij vergaderingen, de discussie sturen en bewaken, ervoor zorgdragen dat iedereen aan bod komt, voorkomen dat het gesprek vast komt te zitten en zo nodig zorgdragen voor verdieping en zo mogelijk zorgdragen voor versnelling.

Naast de procesbegeleiding biedt Dyade ook ‘hands on’ begeleiding bij een project of bij processen. Denk aan fusies, inrichten nieuwe afdeling, insourcing etc.

Procesbegeleiding

 • Herstructurering directiestructuur en/of stafbureau
 • Procesbegeleiding samenwerking
 • Scenarioschetsen en uitwerkingen, scores op kengetallen (KPI) en adviesrapport
 • Procesbegeleiding projecten duurzame inzetbaarheid/werkplezier/bevlogenheid/vitaliteit
Processen begeleiden

 • Inrichten werkgeverschap nieuwe werkgevers
 • Traject begeleiden van fusie, samenwerking, (ont)koppelen scholen, herinrichting scholenveld
 • Proces begeleiden van oprichting/invulling IKC,
 • van trajecten insourcing, outsourcing
 • van inrichten eigen dienst/afdeling (arbo, huisvesting, transfercentra, expertisecentra, ed),
 • van interim hoofd of bestuurder,
 • van projectleider integrale projecten (P,F,O overstijgend)

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Deel dit bericht

Wij helpen u graag

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x