Uw partner in Finance & HR

Duurzaamheid zit in ons DNA – Een interview met Annemiek Schilder

Waarom is duurzaamheid een belangrijk onderwerp voor Dyade?

Al meer dan 350 jaar levert Dyade een betekenisvolle bijdrage met maatschappelijke impact aan onderwijs en kinderopvang. Dit doen we vanuit de overtuiging dat onderwijs de basis vormt voor kansengelijkheid, inclusiviteit en participatie. Naast oog voor mens en welzijn, wat de sociale kant is van duurzaamheid, vindt Dyade het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor de impact van haar activiteiten op het milieu. We zijn dan ook partner van de UN Global Compact Network Nederland en van SDG Nederland om actief bij te dragen aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen. Door bewustwording te creëren, maatregelen te treffen en onze dienstverlening hierop in te richten, kunnen we bijdragen aan een duurzame en veerkrachtige toekomst voor mens en planeet. Duurzaam en betekenisvol het verschil maken voor onze medewerkers, klanten en de samenleving, dat is wat we bij Dyade belangrijk vinden.

Wat doet Dyade aan duurzaamheid en ESG in de praktijk?

We richten ons interne beleid hierop én we integreren de duurzaamheidsthema’s in onze dienstverlening aan klanten.
Als het gaat om Environment (Milieu), dan draagt Dyade bij aan het verkleinen van de voetprint door te werken in kleinere en duurzame kantoorpanden die met OV goed te bereiken zijn. We werken zoveel mogelijk papierloos. Daarnaast kiezen we voor duurzame producten en leveranciers. Ook maken we minder reisbewegingen door onze hybride vorm van werken.

Met de inzet van duurzaamheidsproposities helpt Dyade klanten om de voetprint in kaart te brengen en te verkleinen met een gerichte aanpak. Bij het geven van opleidingen op onze locaties en het organiseren van events maken we gebruik van duurzame keuzes in de catering. Ook onze les- en promotiematerialen zijn volledig duurzaam.

Als het gaat om sociale duurzaamheid hanteren we intern bij werving & selectie een inclusieve benadering, waarin iedereen welkom is, ongeacht afkomst, religie, geslacht, geaardheid of leeftijd. Er is bewust gekozen voor een gelijke man / vrouw verdeling en een gelijke beloning in de raad van bestuur en het managementteam. Met ons interne leerplatform hebben we aandacht voor leren en ontwikkelen van onze eigen medewerkers. Onze hybride manier van werken en aantrekkelijke regelingen dragen bij aan een goede balans werk / privé en gezonde leefstijl.

Aan onze klanten bieden we geaccrediteerde leergangen en masterclasses die bijdragen aan duurzaam leiderschap, diversiteit en inclusief werven. Daarnaast geven we praktische ondersteuning en adviezen op het gebied van duurzaam HRM, zoals de aanpak van verzuim, werkplezier en duurzame inzetbaarheid. En uiteraard delen we onze kennis, inspiratie en inzichten via podcasts, artikelen en ons mooie Dyade magazine.

Welke rol heeft HR in relatie tot ESG?

HR heeft een heel belangrijke rol in relatie tot de ESG. Zowel op de sociale component van ESG, als op het ecologische aspect. Belangrijkste thema’s voor HR vanuit het sociale perspectief zijn duurzame inzetbaarheid, diversiteit en inclusie, gelijke beloning en ratio man / vrouw en goede en gezonde arbeidsomstandigheden. En vanuit het ecologisch perspectief is het met name beleid rondom duurzaam vervoer en hybride werken.

Aan HR de taak om deze onderwerpen op de agenda van de directie te zetten. Bespreek hierin de kansen, de risico’s en de wetgeving op dit gebied. Breng in kaart wat de organisatie al doet. Soms is dit verankerd in beleid, soms wordt het impliciet al gedaan. Maak het dan expliciet. Welke quick wins kun je halen? Aan de hand van beleids- en implementatieplannen kunnen verdere verbeteringen worden aangebracht.

Waarom moet iedere organisatie aan de slag met duurzaamheid?

Intrinsieke motivatie om met duurzaamheid aan de slag te gaan is uiteraard een belangrijke pijler. Door duurzaam en maatschappelijk verantwoord te handelen, kunnen bedrijven positief bijdragen aan de samenleving en het milieu. Tegelijkertijd heeft duurzaam ondernemen een positieve impact op de bedrijfsprestaties. Steeds meer klanten en medewerkers vinden het belangrijk dat binnen organisaties ethisch en sociaal wordt omgegaan met maatschappelijke en ecologische thema’s. Aandacht voor deze aspecten vergroot het vertrouwen en de reputatie in de organisatie. Daarmee worden kansen gecreëerd voor duurzame groei, concurrentievoordeel en omdat je aantrekkelijk bent als werkgever.

Mocht dit onderwerp nog niet hoog op de agenda staan, dan zal dit uiteindelijk min of meer worden afgedwongen door nieuwe Europese richtlijnen en Nederlandse wetgeving. Bedrijven moeten als gevolg hiervan gaan rapporteren aan stakeholders hoe zij bezig zijn met duurzaamheid. Dat gaat niet alleen over de eigen organisatie, maar ook over de hele keten waarmee wordt samengewerkt. Grotere bedrijven zullen dus mogelijk vanuit de keten benadering willen weten hoe je als leverancier bijdraagt aan ESG. Dit kan mogelijk leiden tot andere strategische keuzes, omdat gemaakte keuzes vanuit ESG-perspectief niet langer houdbaar, risicovol of ethisch niet verantwoord zijn.

Bij duurzaamheid wordt vaak alleen gedacht aan vergroenen van het wagenpark en budget bieden voor zonnepanelen. Duurzaamheid is zoveel meer en op veel onderwerpen is HR ook al bezig. Het begint dus met het opschrijven wat al wordt gedaan. Van daaruit kun je het beleid gaan uitbouwen en verduurzamen. Betrek ook collega’s van facilities erbij. En zoek ambassadeurs vanuit de business. Samen sta je sterk voor ESG!

Deel dit bericht

Meer Nieuws

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x