logodef

Gevolgen cao PO 2018-2019 voor schoolbesturen Cao po

Met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2018, geldt de nieuwe cao PO 2018-2019. De afspraken neergelegd in de nieuwe cao hebben gevolgen voor werkgevers en werknemers.

U kunt onder andere denken aan:

 • De gevolgen voor uw functiebouwwerk door de introductie van nieuwe leerkrachtfuncties;
 • De salarisverhogingen voor met name leerkrachten die mogelijk voor u een scheefgroei in beloning leerkrachten en middenmanagementfuncties teweeg kan brengen (IB-er, locatieleiding, adjunct, bouwcoördinator);
 • Het geheel gewijzigde en vooral vrijgegeven taakbeleid en de totstandkoming van het werkverdelingsplan;
 • Het terugbrengen van de soorten benoemingen en aanstellingen en de daarmee gepaard gaande rechtspositionele gevolgen;
 • De aanpassing van de werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO);
 • Het vervallen van zaken als de pauzeregeling en het min-max contract door terug te verwijzen naar bestaande wetgeving.

Dyade Advies heeft de gevolgen van de cao-afspraken en van de reglementen Vervangingsfonds en Participatiefonds en de achterliggende wetgeving voor u in kaart gebracht. 
Wij delen deze kennis graag met u tijdens onze themabijeenkomsten dit najaar.

Themabijeenkomsten

Het resultaat van de bijeenkomsten is dat uw kennis over rechtspositie weer ‘up-to-date’ is en u handvatten heeft gekregen om uitwerking te geven aan de cao-afspraken.

Doelgroep

Bestuurders, managers, P&O beleidsmedewerkers en leidinggevenden in het primair onderwijs.

Planning

De themabijeenkomsten onderhandelaarsakkoord cao PO 2018-2019 vinden plaats op de volgende data en locatie.

Datum Tijd Lunch Locatie Spreker Inschrijven


12 september 10.00 - 12.00 uur  12.00 - 12.30 uur  Bergen op Zoom Wilma Rijndorp VOL


13 september 10.00 - 12.00 uur 12.00 - 12.30 uur  Ede Hanneke Westening VOL


18 september 10.00 - 12.00 uur 12.00 - 12.30 uur Utrecht Wilma Rijndorp VOL


20 september 10.00 - 12.00 uur 12.00 - 12.30 uur Utrecht Hanneke Westening VOL


Algemene leveringsvoorwaarden Dyade Advies      

De kosten voor deelname aan de bijeenkomst bedragen €198,- inclusief lunch. Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen aan de themabijeenkomst. Bij minder dan 8 aanmeldingen houden wij het recht voor de bijeenkomst te annuleren

 • Wist u dat wij de bijeenkomsten ook bij u op locatie kunnen verzorgen? In dat geval betaalt u niet een bedrag per deelnemer maar een bedrag per uur inzet van de adviseur. Zeker als er sprake is van grotere groepen kan dat voor u zeer voordelig uitpakken.

Documenten en instrumenten

Op grond van het onderhandelaarsakkoord cao PO 2018-2019 hebben wij bij voorbaat, op basis van de salarisverhoging per schaal en per regelnummer voor OP, OOP en directie, een analyse gemaakt van de gevolgen van de salarisverhogingen. Download de documenten hier:

De cao PO 2018-2019 is gepubliceerd. We hebben wederom een aantal informatieve handreikingen en instrumenten geschreven, deze stellen wij voor u beschikbaar:

 • Overzicht wijzigingen cao PO 2018-2019 t.o.v. cao PO 2016-2017
 • Checklist personeelsbeleid cao PO 2018-2019
 • Leidraad benoemingen en verplichtingen bij beëindiging of ontslag 2018-2019
 • Matrix Participatiefonds 2018-2019
 • Handreiking vuistregels WW en BW, PO

Naamloos 1

Ondersteuning Advies

De Dyade P&O adviseurs ondersteunen u graag bij vraagstukken omtrent functiebeschrijvingen en beloning, benoeming en ontslag of beëindiging, het opstellen van beleid, procesbegeleiding bij de invoering van beleid of advisering in concrete gevallen.

Contact

Wenst u meer informatie? Vul het contactformulier in of neem direct contact op met Wilma Rijndorp.