Uw partner in Finance & HR

Middeling inkomstenbelasting bij sterk wisselende inkomens

Indien u in een aantal opeenvolgende jaren een sterk wisselend inkomen hebt, kan dit betekenen dat u over deze jaren samengeteld meer belasting heeft betaald dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig verdeeld over deze jaren zou hebben ontvangen. Is dit in uw situatie het geval, dan kunt u op dit moment nog in aanmerking komen voor de zogenaamde middelingsregeling.

De middelingsregeling is op 1 januari 2023 afgeschaft, maar er is nog een overgangsregeling. Op basis van de overgangsregeling kunt u nog middeling aanvragen over de kalenderjaren 2022, 2023 en 2024.

Met de middelingsregeling berekent u uw gemiddelde inkomen over 3 aaneengesloten kalenderjaren. Dit is het middelingstijdvak. Vervolgens berekent u hoeveel belasting u per jaar moet betalen. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan die van de eerdere aanslagen? Dan hebt u mogelijk recht op een teruggaaf.

In de volgende situaties kan deze middeling op u van toepassing zijn:

  • U heeft na uw afstuderen een vaste baan gekregen en u had naast uw studie een bijbaan.
  • U heeft een ontslagvergoeding gekregen.
  • U bent in de afgelopen jaren gestart of gestopt met werken.
  • U heeft onbetaald verlof opgenomen.
  • U bent minder gaan werken.

Om in aanmerking te komen voor de middelingsregeling moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Op de website van de Belastingdienst zijn deze voorwaarden opgesomd. Een van de voorwaarden is dat u moet middelen over 3 aaneengesloten kalenderjaren. Het middelingsverzoek moet u binnen 36 maanden indienen bij de Belastingdienst nadat de aanslag inkomstenbelasting van het laatstgekozen jaar definitief is geworden. Het bedrag dat u teveel aan inkomstenbelasting heeft betaald, moet tenminste € 545,00 zijn om in aanmerking te komen voor teruggave. Alle voorwaarden vindt u via deze hyperlink.

Deel dit bericht

Meer berichten maandbrief Salarisbetaling

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x