Ontwikkelingen cao Kinderopvang

De gesprekken tussen werkgevers en werknemers over een nieuwe cao Kinderopvang hebben nog niet geleid tot een akkoord. Vanuit de organisaties van werkgevers is geadviseerd om vooruitlopend op een akkoord medewerkers een gratificatie te betalen van € 300,00 bruto (op basis betrekkingsomvang). Omdat dit een advies betreft is dit in zijn algemeenheid niet verwerkt in de salarisadministratie.

Is de cao Kinderopvang op uw medewerkers van toepassing en wilt u het advies opvolgen dan vernemen wij dit graag van u. Zoals aangegeven is er sprake van een advies en is het vooruitlopend op een definitief cao-akkoord. Dit kan betekenen dat de uiteindelijke afspraken in de cao afwijken van het advies en er mogelijk vorderingen ontstaan op personeelsleden waar de eenmalige uitkering aan is uitbetaald.

Deel dit bericht

Meer Nieuwsflits berichten

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x