Uw partner in Finance & HR

Regeling aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage najaar 2023

Op 21 juni is de Regeling aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage najaar 2023 gepubliceerd. Met deze regeling worden middelen beschikbaar gesteld om een arbeidsmarkttoelage toe te kennen aan uw medewerkers van scholen met veel kwetsbare leerlingen.

Door middel van deze toelage kan de arbeidsmarktpositie worden versterkt. Deze regeling is een vervolg op de regeling zoals deze voor het schooljaar 2021/2022 en 2022/2023 van kracht was. Voor het kalenderjaar 2023 is er 68 miljoen beschikbaar en vanaf het kalenderjaar 2024 structureel 164 miljoen. Over het algemeen wordt de arbeidsmarkttoelage vastgesteld als percentage van het brutoloon. Met de nieuwe regeling kan het raadzaam zijn het eerder vastgestelde percentage vanaf 1 augustus 2023 opnieuw vast te stellen. Indien u dit wenst kan uw contactpersoon u hierbij ondersteunen.

Deel dit bericht

Meer Nieuwsflits berichten

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x