Uw partner in Finance & HR

Contributie vakbond

Conform de CAO-PO en VO hebben werknemers de mogelijkheid een netto vergoeding te ontvangen van hun jaarlijkse contributie van de vakbond en hiervoor af te zien van een deel van de bruto eindejaarsuitkering.

Indien u lid bent van een vakbond heeft u van uw vakbond een verklaring ontvangen van de door u over 2022 betaalde contributie.

Verwerking via YouForce
U kunt uw aanvraag voor vergoeding van de contributie indienen via uw persoonlijke Youforce account. U vindt het aanvraagformulier onder Self Service. Kiest u in Self Service onder het tabblad declaraties voor “vakbondscontributie”. Als bijlage bij uw aanvraag moet de verklaring van uw vakbond worden toegevoegd met de, eventueel benodigde, bewijsstukken (dit is afhankelijk van de vakbond waarbij u bent aangesloten).

Verwerking via Visma HRM
Wordt de personeels- en salarisadministratie voor uw werkgever verzorgd via Visma HRM? Dan kunt u de aanvraag indienen als declaratie in Mijn Talent. U vindt dit onder declaraties → uitruil cafetaria →item vakbondscontributie eindejaarsuikering.

Vóór 1 november
Vriendelijk verzoeken wij u uw aanvraag voor 1 november 2022 in te dienen. Alleen bij een correcte aanlevering voor deze datum garanderen wij een tijdige verwerking.

Deel dit bericht

Meer berichten maandbrief Salarisbetaling

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x