Uw partner in Finance & HR

Tarief bijzonder beloningen

Het tarief bijzondere beloningen is het loonheffingstarief dat op incidentele betalingen, zoals vakantie-uitkering, wordt toegepast. Het tarief wordt uitgedrukt in een percentage en wordt bepaald op basis van het ontvangen loon bij uw werkgever in het voorgaande jaar. De loonheffing die in 2023 op uw salaris wordt ingehouden, is de voorheffing van de door u uiteindelijk af te rekenen inkomstenbelasting 2023.

Als u bij uw huidige werkgever in het kalenderjaar 2022 een belastbaar loon hebt ontvangen tussen € 11.600,00 en € 21.483,00 dan wordt nu 7,07% loonheffing berekend over incidentele betalingen. Bent u niet het gehele jaar in dienst geweest dan wordt dit belastbaar loon omgerekend naar een jaarbedrag. Gaat u in dit jaar een belastbaar loon verdienen dat ruim hoger is dan het loon over 2022, of juist minder dan € 11.600,00 dan wordt voor de uiteindelijke afrekening bij de aangifte inkomstenbelasting, te weinig loonheffing ingehouden. Wij kunnen en mogen niet zelf het initiatief nemen om meer loonheffing in te houden op uw salaris om te voorkomen dat u volgend jaar wordt geconfronteerd met een aanslag inkomstenbelasting over dit kalenderjaar. U kunt ons wel zelf verzoeken meer loonheffing in te houden op uw salaris.

Deel dit bericht

Meer berichten maandbrief Salarisbetaling

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x