Contributie vakbond

Conform de CAO-PO en VO hebben werknemers de mogelijkheid hun jaarlijkse contributie van de vakbond te verrekenen met de 13de maand of de structurele eindejaarsuitkering. Indien u lid bent van een vakbond ontvangt u van uw vakbond een verklaring met de door u over 2023 betaalde contributie.

U kunt uw aanvraag voor vergoeding van de contributie indienen via uw persoonlijke Youforce account. U vindt het aanvraagformulier onder Self Service. Kiest u in Self Service onder het tabblad “uitruilregelingen” voor “vakbondscontributie”. Als bijlage bij uw aanvraag moet de verklaring van uw vakbond worden toegevoegd met de, eventueel benodigde, bewijsstukken (dit is afhankelijk van de vakbond waarbij u bent aangesloten). Wordt de personeels- en salarisadministratie voor uw werkgever verzorgd via Visma HRM, dan kunt u de aanvraag indienen als declaratie in Mijn Talent. U vindt dit onder declaraties → uitruil cafetaria →item vakbondscontributie eindejaarsuikering.

Vriendelijk verzoeken wij u, uw aanvraag voor 1 november 2023 in te dienen. Alleen bij een correcte aanlevering voor deze datum garanderen wij een tijdige verwerking.

Deel dit bericht

Meer berichten maandbrief Salarisbetaling

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x