Uw partner in Finance & HR

Deelnameformulier cafetariaregeling 2023

Cafetariaregelingen zijn regelingen, op grond waarvan u een fiscaal voordeel kunt behalen door belast loon om te ruilen voor een onbelaste kostenvergoeding. Om in aanmerking te kunnen komen voor zo’n fiscaal voordeel, moet door uw werkgever een regeling zijn getroffen.

Werkgevers zijn vrij om (en in welke vorm) al dan niet een regeling te treffen. De regeling moet, zoals dit wordt omschreven, wel “realiteitswaarde” hebben. Een van de voorwaarden voor deze realiteitswaarde is dat alleen uitgeruild kan worden tegen toekomstig loon. Om deze reden is op de website van Dyade het aanmeldingsformulier cafetariaregeling  geplaatst, waarmee aangegeven kan worden dat u vanaf het kalenderjaar 2023 een netto vergoeding wilt ontvangen voor de contributie van uw vakbond of voor de netto vergoeding voor een fiets.

Uitgangspunt bij dit formulier is dat u vóór aanvang van het kalenderjaar bij uw werkgever aangeeft te willen deelnemen aan de cafetariaregeling. Op het moment van daadwerkelijke aanschaf in 2023 dient u vervolgens via het uitvoeringsformulier fietsregeling en/of vakbondscontributie  uw daadwerkelijke aanvraag in. Bij deze aanvraag sluit u dan de relevante bewijsstukken bij.

Voor u een aanmeldingsformulier indient, adviseren wij u bij uw werkgever te informeren of hier een cafetariaregeling van toepassing is en of de formulieren op de website van Dyade geschikt zijn voor de regeling die uw werkgever hanteert om als aanvraagformulier te dienen. Uw werkgever kan immers ook over formulieren beschikken die specifiek van toepassing zijn op de eigen regeling en de eigen organisatie. Indien uw werkgever hiervoor heeft gekozen, kunt u de aanmelding en declaratie ook indienen via uw Selfservice account (zowel Youforce als Visma).

Deel dit bericht

Meer berichten maandbrief Salarisbetaling

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x