Uw partner in Finance & HR

Uitruilregeling 2023

Via de landelijke uitruilregeling van Dyade kunt u een deel van de bruto eindejaarsuitkering inwisselen voor een netto reiskostenvergoeding. Binnen deze regeling kunt u jaarlijks kiezen of u gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid. Deze keuze moet u maken voor aanvang van het kalenderjaar.

De aanmelding die u vanaf het kalenderjaar 2021 hebt ingediend, is ook geldig voor de kalenderjaren na 2021. U kunt jaarlijks uw deelname beëindigen. Ook bij beëindiging van uw dienstverband bij uw werkgever, wordt de deelname beëindigd.

Als uw werkgever deelneemt aan de landelijke uitruilregeling van Dyade, dan heeft u onlangs een instructie ontvangen op welke wijze u de aanvraag kunt indienen bij uw werkgever. Heeft u al eerder de aanvraag ingediend, dan hoeft u alleen actie te ondernemen als u de deelname wenst te beëindigen.

Vriendelijk verzoeken wij u nieuwe aanvragen voor 1 januari 2023 in te dienen. Aanvragen die later worden ingediend, mogen conform de regeling en richtlijnen van de belastingdienst niet in behandeling worden genomen voor het kalenderjaar 2023. Wij hebben voor u een berekeningsmodel gemaakt, waarmee u kunt berekenen welk netto voordeel u kunt behalen door deel te nemen aan de uitruilregeling. Dit berekeningsmodel vindt u hier.

Deel dit bericht

Meer berichten maandbrief Salarisbetaling

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x