Uw partner in Finance & HR

Verplichtingen Wet Bescherming Klokkenluiders (WBK)

De WBK is in werking getreden en verplicht werkgevers met tenminste 250 medewerkers direct te voldoen aan de strengere eisen uit deze wet. Heeft u tussen 50 en 249 medewerkers in dienst dan moet u uiterlijk 17 december 2023 voldoen aan deze strengere eisen.

In de wet is bepaald dat iedereen die met een organisatie te maken heeft, een vermeende misstand kan melden. Dit hoeft niet meer eerst intern gemeld te worden, maar kan direct bij de bevoegde autoriteiten worden gemeld. Dit kan bijvoorbeeld bij het Huis voor Klokkenluiders. De bewijslast bij vermeende benadeling na een melding is verschoven naar de werkgever. De werkgever moet kunnen aantonen dat een mogelijke benadeling geen verband houdt met de melding. Een voorbeeld van een benadeling is het niet verlengen van het contract van de klokkenluider. Verder is een zwijgbeding (een beding waarbij het de werknemer verboden is melding te maken van een misstand) niet toegestaan en om deze reden nietig.

Deel dit bericht

Meer Nieuwsflits berichten

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x