CAO Voortgezet Onderwijs 2022

Ook in het Voortgezet Onderwijs is een akkoord bereikt voor een nieuwe cao. Om geen nieuwe loonkloof te laten ontstaan tussen de cao PO en de cao VO zijn de salarismaatregelen die overeengekomen zijn voor beide cao’s gelijk. Ook in het Voortgezet Onderwijs zijn de lonen per 1 juli 2022 verhoogd met 4,75% en is een eenmalige uitkering van bruto € 500,00 overeengekomen.

Eerder dit jaar is voor het OOP in het PO een extra eindejaarsuitkering van € 275,00 afgesproken. Deze eenmalige uitkering krijgt het OOP in het Voortgezet Onderwijs nu ook.

In het verleden hadden alleen onderwijskundig team- of afdelingsleider in het maximum van schaal 12 recht op een bindingstoelage. In de cao is nu overeengekomen dat deze bindingstoelage ook geldt voor onderwijskundig team- of afdelingsleiders die benoemd zijn in een functie die lager gewaardeerd is dan schaal 12.

Ook de salarismaatregelen uit de cao Voortgezet Onderwijs 2022 zijn inmiddels verwerkt in de salarisadministratie.

Deel dit bericht

Meer Nieuwsflits berichten

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x