Opheffing lerarenportfolio

Het wetsvoorstel om het Lerarenregister uit de diverse onderwijswetten te schrappen is op 4 februari 2022 bekrachtigd. Dit wetsvoorstel is met ingang van 1 augustus 2022 in werking getreden. Met het schrappen van de wettelijke bepalingen van het Lerarenregister vervalt ook de juridische grondslag onder het Lerarenportfolio. Het Lerarenportfolio houdt daarom op te bestaan. Uitwisseling van gegevens vanuit de personeelsadministratie naar DUO in dit kader is vanaf 1 juli komen te vervallen.

DUO heeft aangegeven, de gegevens die voor u en door uw leraren de afgelopen jaren zijn aangeleverd, te archiveren. De gegevens worden door DUO na de wettelijke bewaartermijn vernietigd.

Deel dit bericht

Meer Nieuwsflits berichten

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x