Uw partner achter het primaire proces

Reglement Participatiefonds 1 augustus 2022 en nieuwe inspanningsverplichtingen  

In nieuwsflits 124 hebben wij u gemeld dat het reglement Participatiefonds (PF) met ingang van 1 augustus 2022 is gewijzigd. Werkgevers ontvangen vanaf dat moment een vergoeding van 50% van de uitkeringskosten. De overige 50% is voor rekening van de werkgever zelf. In specifieke situaties vergoedt het Participatiefonds 90% van de kosten en is 10% voor rekening van de werkgever.

Om in aanmerking te komen voor deze verlaging van de bijdrage in de uitkeringskosten van 50% naar 10% moet bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voldaan zijn aan de voorwaarden die in het reglement PF zijn gesteld.

Bij een aantal artikelen heeft u ook een inspanningsverplichting om ontslag en instroom in de WW te voorkomen. In lid 2 van artikel 21 is uitgewerkt welke activiteiten er in het “van werk naar werktraject” kunnen worden uitgevoerd om aan de inhoudelijke eisen van de inspanningsverplichting te voldoen. Het gaat om:

  1. het voeren van een coachgesprek
  2. het voeren van een arbeidskansengesprek
  3. het opstellen en uitvoeren van een mobiliteitsplan
  4. het onderzoeken van de mogelijkheden tot herplaatsing buiten de eigen werkgever.

Bovengenoemde activiteiten moeten tijdens het dienstverband worden uitgevoerd, waarbij het opstellen van een mobiliteitsplan minstens 4 maanden voor de einddatum van het contract moet zijn uitgevoerd. Is er sprake van een vervangingscontract dan moet dit tenminste 2 maanden voor einde van het contract zijn uitgevoerd.

Informatiebijeenkomst Participatiefonds
Op 24 mei organiseert Dyade samen met het Participatiefonds een bijeenkomst over de modernisering van het reglement PF. Het PF geeft uitleg over het reglement zelf. Vanuit Dyade wordt stilgestaan bij het toepassen van het reglement.

Deel dit bericht

Meer Nieuwsflits berichten

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x