Wet Normering Topinkomens (WNT) in relatie tot bestuurders funderend onderwijs

In nieuwsflits 132 hebben wij gemeld dat de bedragen in de WNT voor de sector onderwijs zijn aangepast.

Sinds vorig jaar is in de cao bestuurders funderend onderwijs de link gelegd tussen het aantal complexiteitspunten en de schaal waarnaar een bestuurder wordt betaald. In de cao is tevens het maximum inkomen vermeld volgens de WNT.

Aanpassing salarissen
Het gegeven dat dit maximum volgens de WNT is vermeld in de cao, leidt niet automatisch tot aanpassing van de salarissen van bestuurders op basis van de WNT-norm. De ontwikkeling van de salarissen wordt immers afgesproken in het cao overleg tussen vertegenwoordigers van de werkgevers en vertegenwoordigers van de bestuurders.

Deel dit bericht

Meer Nieuwsflits berichten

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x