Uw partner in Finance & HR

Schriftelijk overeenkomen van een arbeidsovereenkomst

In het kader van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is een premiedifferentiatie van toepassing op de WW-premie. Een van de indicatoren voor de premiedifferentiatie is het al dan niet sluiten van een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Dit gegeven moet geregistreerd worden in de aangifte loonheffingen. Een werkgever in het onderwijs draagt over het algemeen geen premie voor de WW af, maar een zogenaamde UFO-premie. De wettelijke verplichting om in de personeels- en salarisadministratie te registreren of er sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst is echter ook van toepassing op werkgevers in het onderwijs.

Wordt de arbeidsovereenkomst door u zelf opgemaakt, dan vernemen wij graag van u, wanneer een arbeidsovereenkomst, in afwijking van wat in Nederland gebruikelijk is, niet schriftelijk wordt overeengekomen. Standaard gaan wij voor de registratie in de personeels- en salarisadministratie uit van een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Indien Dyade arbeidsovereenkomsten voor u opmaakt, is bij ons bekend dat er sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst en hoeft u hier zelf geen actie op te ondernemen.

Deel dit bericht

Meer Nieuwsflits berichten

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x