Uw partner in Finance & HR

Aanpak schijnzelfstandigheid en ZZP’ers komt eraan

In de Tweede Kamer zijn enkele moties aangenomen gericht op de aanpak van schijnzelfstandigheid, o.a. gericht op de sectoren onderwijs en kinderopvang. Op 10 augustus publiceerde de Belastingdienst het handhavingsplan. Het voorkomen van fiscale risico’s is belangrijk bij het inlenen van zelfstandigen en ZZP’ers. Eén van de aangenomen moties betreft de afbouw van het handhavings-moratorium. Op basis van dit moratorium controleert en handhaaft de Belastingdienst momenteel beperkt op schijnzelfstandigheid. Deze handhaving wordt weer actief opgestart in 2024.

Er is inmiddels ook meer duidelijk over het onderscheid tussen een ZZP’er en een reguliere medewerker in loondienst.

Het gezag criterium is verduidelijkt, waarbij de mate waarin u aanwijzingen kan geven aan de opdrachtnemer m.b.t. het uit te voeren werk bepalend is. Daarnaast wordt een wegingsfactor toegepast op de inbedding van de functie in de organisatie, waarbij functies die behoren tot uw corebusiness worden uitgevoerd door medewerkers in loondienst. Verder komt er een mogelijkheid van contra-indicatie. Hierbij kunt u aannemelijk maken dat u een ZZP’er hebt ingeleend die o.a. echt ondernemersrisico loopt.

Met de nieuwe regels moet het duidelijker zijn wanneer er sprake is van een medewerker in loondienst of een ZZP’er. Zo zal een persoon die lesgeeft op uw school moeilijker aan te duiden zijn als een ZZP’er dan iemand die u tijdelijk inhuurt om ICT-werkzaamheden uit te voeren op dezelfde school.

Wij adviseren om de binnen uw werkgever ingeleende zelfstandigen nog eens kritisch te bezien. Zijn deze zelfstandigen, in het licht van de geschetste ontwikkelingen, nog steeds echte zelfstandigen, of kunt u ze beter in dienst nemen?

Weet daarbij dat u bij deze beoordeling gebruik kunt maken van de module beoordeling arbeidsrelatie. Dit is een online checklist van het Ministerie van Financiën, waarbij u middels het beantwoorden van zo’n 20-30 vragen een indicatie krijgt of de inlening fiscaal wel/niet aanvaardbaar is.

Uiteraard kan ook uw Dyade-adviseur u ondersteunen. Neem voor meer informatie contact op met uw eigen Dyade-adviseur of met onze fiscaal specialist, de heer Geerlof Bins op nummer 06-36106264 of via geerlof.bins@dyade.nl)

Deel dit bericht

Meer Nieuwsflits berichten

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x