Uw partner in Finance & HR

Controle van de premie Werkhervattingskas: bespaar op loonkosten

De parameters voor de premie Werkhervattingskas (WHK) 2024 zijn bekendgemaakt. Het gemiddeld premiepercentage is voor de WGA gedaald en voor de Ziektewet zelfs flink gedaald.

Vanuit de Werkhervattingskas (Whk) worden de WGA- en Ziektewetuitkeringen bekostigd. U betaalt hieraan mee via de premie Whk. Jaarlijks ontvangt u van de Belastingdienst een beschikking met het premiepercentage Whk dat u moet afdragen over de salarissen van uw werknemers. Deze beschikking wordt eind november/begin december door de Belastingdienst verzonden. Voor middelgrote en grote werkgevers is de premie mede gebaseerd op eigen instroom in de WGA en/of Ziektewet.

De gemiddelde premie WGA daalt van 0,87% in 2023 naar 0,77% in 2024. De gemiddelde Ziektewetpremie is gedaald van 0,66% in 2023 naar 0,45% in 2024.

Het vaststellen en controleren van het premiepercentage Whk is complexe materie, waarbij de Belastingdienst vaak fouten maakt in de berekening. Er zijn veel uitzonderingen, regels en mogelijkheden. Er moet gelet worden op al deze details, om te voorkomen dat het premiepercentage te hoog wordt vastgesteld.

De afgelopen jaren heeft Dyade P&O Advies vaak fouten ontdekt en grote besparingen voor werkgevers gerealiseerd. Ook in 2024 zijn er volop besparingsmogelijkheden. Controle kan zelfs met terugwerkende kracht over 5 jaar terug. Dit kan u veel geld besparen. Het loont dan ook om de beschikking Whk goed te (laten) controleren. Dyade P&O Advies kan deze controle voor u verzorgen, waarbij u wordt geadviseerd in begrijpelijke taal. Wij maken de premie Whk inzichtelijk en zorgen dat u niet te veel premie betaalt. Door de beschikking Werkhervattingskas 2024 door ons te laten controleren, voorkomt u onnodige kosten. Wij nemen het gehele traject van controle en bezwaar van u over.

Bij vragen of meer informatie over de controle op de beschikking Werkhervattingskas kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

Deel dit bericht

Meer Nieuwsflits berichten

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x